Khuyến mại hàng tuần tại Trần Anh
x
Gọi mua hàng: 1900 545 546 - Ext 1
Email báo giá, đặt hàng: sales@trananh.com.vn
 

Màn hình máy tính

Màn hình SAMSUNG LCD LED 21.5 S22C20

3,799,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAMSUNG
- MODEL S22C20
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 21.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 200cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

Màn hình SAMSUNG LCD LED 21.5 S22D300

3,399,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S22D300
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 21.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 200cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

Màn hình SAMSUNG LCD LED 19.5 S20D300

2,699,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S20D300
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 19.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1600x900
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 200cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 600:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, HDMI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

Màn hình SAMSUNG LCD LED 18.5 S19D300

2,339,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19D300
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 200cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

Màn hình SAMSUNG LCD LED 18.5 S19C170BSQ

2,229,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19C170BSQ
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 200cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 700:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG T24C350

5,999,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL T24C350
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 23.6"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 2ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, 2 x HDMI, 1 x RF In,1 x USB
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Malaysia
- KHÁC Tích hợp tivi

MÀN HÌNH SAM SUNG S24C350

4,999,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S24C350
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 24"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, HDMI, Audio Out
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Malaysia

MÀN HÌNH SAM SUNG S27C350

8,399,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S27B350
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 27"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 300cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, HDMI, Audio Out
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ China

MÀN HÌNH SAM SUNG S19C170

2,199,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19C170
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 200cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S22C550

3,999,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S22C550
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 21.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, HDMI, Audio Out
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S23C350

4,099,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S23C350
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 23"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, HDMI, Audio Out
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S19C300

2,299,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19C370
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S20C300

2,899,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S20C300
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 20"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1600x900
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

Màn hình Samsung S22C300B

3,399,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S22C300
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 21.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1808
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m2
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170 / 160
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S22B310

3,299,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S22B310
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 21.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S20B370

2,999,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S20B370
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 20"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1600x900
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S23B370

4,099,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S23B370
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 23"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S19B370

2,399,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19B370
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S19B300

2,299,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19B300
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S19B310B

2,299,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19B310B
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S23A750D

8,299,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S23A750D
- CÔNG NGHỆ LED 3D
- KÍCH THƯỚC 23"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 2ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI DisplayPort, HDMI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

Màn hình máy tính Samsung S23A350B

4,199,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S23A350B
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 23"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m2
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170/160
- CỔNG KẾT NỐI D-sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S20A350B

3,049,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S20A350
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 19.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1600X900
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250CD/M2
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S20A300B

3,099,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S20A300
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 19.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1600x900
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S19A350B

2,459,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19A350B
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m2
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170/160
- CỔNG KẾT NỐI D-sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

Màn hình SamSung E1720NRX

2,499,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL E1720NRX
- CÔNG NGHỆ LCD
- KÍCH THƯỚC 17"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1280X1024
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 50.000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170°/160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S19B350

2,299,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19B350
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S22B370

3,399,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S22B370
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 21.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S23A700

8,299,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S23A700
- CÔNG NGHỆ LED 3D
- KÍCH THƯỚC 23"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 2ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI DVI, HDMI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S23B550

5,499,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S23B550
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 23"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 2ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, 2HDMI, Built-in Speaker (5W x 2ch)
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S27A950D

14,699,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S27A950D
- CÔNG NGHỆ LED 3D
- KÍCH THƯỚC 27"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1920x1080
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 300cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 2ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170°/160°
- CỔNG KẾT NỐI DisplayPort, HDMI, DVI-D
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

Màn hình Samsung S19A10N

2,099,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19A10
- CÔNG NGHỆ LCD
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 200cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 700:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 45° / 45°
- CỔNG KẾT NỐI D-sub
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam

MÀN HÌNH SAM SUNG S19B150

2,199,000

Khuyến mại:
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết chi tiết

Thông tin sản phẩm


- HÃNG SX SAM SUNG
- MODEL S19B150
- CÔNG NGHỆ LED
- KÍCH THƯỚC 18.5"
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1366x768
- ĐỘ SÁNG CỰC ĐẠI 250cd/m²
- ĐỘ TƯƠNG PHẢN 1000:1
- THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 5ms
- GÓC NHÌN (NGANG/DỌC) 170° / 160°
- CỔNG KẾT NỐI D-Sub, DVI
- BẢO HÀNH 24 Tháng
- XUẤT XỨ Việt Nam