Khuyến mại hàng tuần tại Trần Anh
x
Mua hàng: 1900 545 546 - 0963 64 9191
Email báo giá, đặt hàng: sales@trananh.com.vn
Microlab

Loa Microlab M100U - 2.1

799,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

Microlab  M100U - 2.1 ( 16W RMS - : 8W RMS) - Tich hop dau doc USB va the nho

Loa Microlab F861

3,449,000


Khuyến mại
- Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC861
  - LOẠI 5.1
  - CÔNG SUẤT 100W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC 362

  1,899,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC362
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 54W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC 530

  1,599,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC530
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 54W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC 730

  3,099,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC730
  - LOẠI 5.1
  - CÔNG SUẤT 84W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC10

  1,599,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC10
  - LOẠI 2.0
  - CÔNG SUẤT 30W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC20

  1,899,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC20
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 40W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC30

  2,399,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC30
  - LOẠI 2.0
  - CÔNG SUẤT 36W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC330

  1,449,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC330
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 56W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC360

  1,899,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC360
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 54W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC530U

  2,249,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC530U
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 64W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC550

  1,699,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC550
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 64W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab Fimcone 361

  1,799,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Tặng sạc dự phòng Yoobao YB-6002 cho điện thoại di động trị giá 450.000 VND.
 • (áp dụng từ 12/09/2014 đến 18/09/2014), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL Fimcone 361
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 54W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M106

  549,000


  Khuyến mại
  -

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M106
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 16W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M108

  399,000


  Khuyến mại
  -

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M108
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 15W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M119

  649,000


  Khuyến mại
  -

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M119
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 17W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M200

  889,000


  Khuyến mại
  -

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M200
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 40W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M200P

  1,199,000


  Khuyến mại
  -

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M200PL
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 50W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M223

  609,000


  Khuyến mại
  -

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M223
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 17W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M280

  699,000


  Khuyến mại
  -

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M280
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 40W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M290 - 2.1

  799,000


  Khuyến mại
  -

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M 290
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 44W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.4"
  - BẢO HÀNH 12 Tháng
  TÌM THEO DANH MỤC