Chọn mức giá
Chọn hãng
Điều hòa 1 chiều Toshiba RAS-H10S3KS-V 8.500BTU Giảm 8%
Giá niêm yết: 8.600.000₫ 7.890.000₫
Giá niêm yết: 11.300.000₫ 10.890.000₫
Cục lạnh điều hòa Toshiba 1 chiều inverter RAS-H10BKCV-V Giảm 9%
Giá niêm yết: 11.990.000₫ 10.890.000₫
Điều hòa Toshiba 2 chiều inverter RAS-H10S3KV-V 10.000BTU Giảm 14%
Giá niêm yết: 13.000.000₫ 11.190.000₫
Giá niêm yết: 14.490.000₫ 13.890.000₫
Điều hòa Toshiba 2 chiều inverter RAS-H13S3KV-V 13.000BTU Giảm 15%
Giá niêm yết: 16.000.000₫ 13.590.000₫
Giá niêm yết: 20.200.000₫ 19.390.000₫
Điều hòa 1 chiều Toshiba Inverter 10.000BTU RAS-H10G2KCV-V Giảm 16%
Giá niêm yết: 11.590.000₫ 9.690.000₫
Điều hòa 2 chiều Toshiba 10.000BTU RAS-H10S3KHS-V Giảm 9%
Giá niêm yết: 11.300.000₫ 10.290.000₫
Điều hòa 1 chiều Toshiba Inverter 13000BTU RAS-H13G2KCV-V Giảm 14%
Giá niêm yết: 14.000.000₫ 12.090.000₫
Điều hòa 2 chiều Toshiba 13000BTU RAS-H13S3KHS-V Giảm 11%
Giá niêm yết: 14.100.000₫ 12.590.000₫
Điều hòa Toshiba 1 chiều inverter 18.000BTU RAS-H18G2KCV-V Giảm 15%
Giá niêm yết: 20.000.000₫ 17.090.000₫
Điều hòa Toshiba 2 chiều inverter 18.000BTU RAS-H18S3KV-V Giảm 13%
Giá niêm yết: 23.000.000₫ 19.990.000₫