Chọn hãng
Tủ lạnh 2 cánh Electrolux 230L ETB2302MG-RVN Giảm 15%
Giá niêm yết: 6.490.000₫ 5.490.000₫
Giá niêm yết: 7.590.000₫ 7.590.000₫
Giá niêm yết: 6.990.000₫ 6.990.000₫
Giá niêm yết: 7.190.000₫ 7.190.000₫
Giá niêm yết: 12.190.000₫ 11.590.000₫
Giá niêm yết: 11.290.000₫ 11.290.000₫
Giá niêm yết: 12.590.000₫ 12.590.000₫
Giá niêm yết: 8.550.000₫ 8.550.000₫
Giá niêm yết: 9.890.000₫ 9.390.000₫
Giá niêm yết: 9.890.000₫ 9.890.000₫
Giá niêm yết: 10.290.000₫ 10.290.000₫
ETB5702AA-RVN Tủ lạnh Electrolux, inverter, 532L, 2 cửa, màu Giảm 6%
Giá niêm yết: 17.090.000₫ 15.990.000₫
Giá niêm yết: 11.290.000₫ 11.290.000₫
ETE4600AA-RVNTủ lạnh Electrolux, inverter, 426L, 2 cửa, màu Giảm 6%
Giá niêm yết: 15.990.000₫ 14.990.000₫
Giá niêm yết: 18.990.000₫ 17.990.000₫
Giá niêm yết: 34.490.000₫ 34.490.000₫
Tủ lạnh 2 cánh Electrolux ETB2100PE 210L màu bạc Giảm 23%
Giá niêm yết: 7.499.000₫ 5.790.000₫
Tủ lạnh 2 cánh Electrolux 230L ETB2302PE Giảm 21%
Giá niêm yết: 6.590.000₫ 5.190.000₫
Tủ lạnh 2 cánh Electrolux 230L màu bạc ETB2300PE Giảm 25%
Giá niêm yết: 7.999.000₫ 5.990.000₫
Tủ lạnh 2 cánh Electrolux 350L màu bạc ETB3500PE Giảm 43%
Giá niêm yết: 12.299.000₫ 6.990.000₫
Tủ lạnh 2 cánh Electrolux 350L màu thép không gỉ EBB3500PA Giảm 36%
Giá niêm yết: 12.999.000₫ 8.290.000₫
Tủ lạnh 2 cánh Electrolux ETB3200SC 320L Giảm 10%
Giá niêm yết: 10.499.000₫ 9.499.000₫
Tủ lạnh 2 cánh Electrolux ETE3200SE 320L màu thép không gỉ Giảm 32%
Giá niêm yết: 11.799.000₫ 7.990.000₫
Tủ lạnh 2 cánh Electrolux ETE3500SE 350L màu thép không gỉ Giảm 32%
Giá niêm yết: 12.899.000₫ 8.790.000₫